Non-holiday

Ang tao lang sa opisina, bukod sa mga bossing, ay si Rustom, si Lolit (bakasyon si John Pratts), at dalawang katorse-anyos na mini-Kurt Yu. In fairness, may Christmas Tree. At meron ding cake. At chocolate potato chips. Pero, walang Pasko. Trabaho lang. The end.

1 comment