Archive

25 December 2008

Non-holiday

Ang tao lang sa opisina, bukod sa mga bossing, ay si Rustom, si Lolit (bakasyon si John Pratts), at dalawang katorse-anyos na mini-Kurt Yu. In fairness, may Christmas Tree. At meron ding cake. At chocolate potato chips. Pero, walang Pasko. Trabaho lang. The end.

1 comment:

sevenfloorsdown said...

hindi ka na hiritan ni sugar ngayon? hehehehe

Powered by Blogger.

Social icons

Non-holiday

25 December 2008
Ang tao lang sa opisina, bukod sa mga bossing, ay si Rustom, si Lolit (bakasyon si John Pratts), at dalawang katorse-anyos na mini-Kurt Yu. In fairness, may Christmas Tree. At meron ding cake. At chocolate potato chips. Pero, walang Pasko. Trabaho lang. The end.
sevenfloorsdown said...

hindi ka na hiritan ni sugar ngayon? hehehehe